Aktualności

Wprowadzenie produktu P.P.U.H. STEFIK na nowe wybrane rynki zagraniczne szansą na jego rozwój

Opublikowano: 20 sierpnia 2020
Stefik Post Ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu

Wprowadzenie produktu P.P.U.H. STEFIK na nowe wybrane rynki zagraniczne szansą na jego rozwój

Cel projektu
Celem projektu jest wprowadzenie i sprzedaż na nowe rynki docelowe. Wizją przedsiębiorstwa jest budowanie silnej pozycji na rynkach zagranicznych, w tym Grecji, Turcji, Chorwacji. Przeprowadzenie procesu Internacjonalizacji pozwala na dalszy rozwój, zyskanie strategicznej przewagi na rynkach zagranicznych. Udział w kluczowych targach branży spożywczej na wybranych rynkach umożliwi zwiększenie eksportu danego wyrobu na rynki docelowe.

Całkowita wartość projektu: 719 796.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 403 900,00 PLN